Čtenářské dílny

21. listopadu 2019 - (Aktualizováno: 2. prosince 2019)

V rámci hodiny čtení jsme si s dětmi z 3. B zavedli každý pátek tzv. „čtenářské dílny“. V těchto dílnách si děti čtou svoji knihu, kterou si přinesou z domova. Chodíme společně do relaxační místnosti, kde si každý najde svoje místečko a po vymezenou dobu si čteme. Potichu, tak abychom nikoho nerušili. Poté si sedneme do kruhu a společně sdílíme, co jsme přečetli. Hlavním cílem těchto dílniček je, aby si děti četbu užily a uměly vlastními slovy shrnout, o čem četly a povyprávět o hlavních hrdinech. Děti čtenářská dílna strašně baví a mně to dělá obrovskou radost.