Mezinárodní šetření PIRLS 2021

17. června 2021

Naše škola se zapojila do mezinárodního šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), které organizuje IEA.

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) je nezávislým mezinárodním sdružením národních výzkumných institucí a vládních organizací z celého světa, které realizuje mezinárodní studie od roku 1959.

Čtení je jednou z nejdůležitějších dovedností, které dítě získává. Tvoří základ úspěchu jeho dalšího vzdělávání ve škole i v životě. PIRLS zjišťuje úroveň čtenářských dovedností žáků 4. ročníku základních škol. Poprvé se šetření uskutečnilo v roce 2001 a od té doby se opakuje každých pět let. Šetření PIRLS 2021 je již pátým cyklem projektu PIRLS. Země, které jsou do něj zapojeny od začátku, tak mohou zhodnotit tendence ve vývoji čtenářských dovedností za posledních dvacet let. Česká republika je jednou z více než 60 zemí, které se do šetření PIRLS 2021 zapojí, a získá tak mezinárodně srovnatelná data o tom, jak dobře děti čtou po čtyřech letech základní školní docházky a další důležité související informace.

Hlavní šetření nového cyklu projektu PIRLS u nás proběhlo 17.6.2021. Zúčastnily se obě dvě třídy 4. ročníku. Testy žákům zadávali pracovníci České školní inspekce. Žáci z vybraných tříd vypracovali žákovský test a po něm vyplnili žákovský dotazník.

Vážení rodiče, i Vás prosíme o spolupráci v tomto projektu:

Žáci obdrží dopis pro rodiče s přihlašovacími údaji do dotazníku pro rodiče, který si odnesou domů, aby jej rodiče mohli online vyplnit.

Rádi bychom Vám připomněli, že cílem šetření PIRLS není hodnocení konkrétních žáků, učitelů nebo ředitelů škol. Nebudou publikovány žádné údaje, které by umožnily jejich identifikaci. Data, která budou s Vaší pomocí shromážděna, umožní popsat stav vzdělávacího systému a poskytnou potřebné relevantní informace, aniž by byla odhalena identita respondentů. Škola pak obdrží souhrnnou zprávu o výsledcích svých žáků.

Děkujeme Vám za vstřícnost a budeme se těšit na závěrečné hodnocení.