Informace k prvnímu školnímu dni

23. srpna 2021

Pokyny pro žáky a zákonné zástupce - ZŠ Chropyně

 

Vyučování ve školním roce 2021/2022  začne ve středu 1. září 2021.

 

Na I. stupni v 8:00 hodin (budova J. Fučíka 675). Škola bude otevřena od 7:40 hodin. Žáci se první den školy nemusejí přezouvat.

Rozdělení do prvních tříd proběhne podle vyvěšených seznamů ve vestibulu školy, kde také budou stát zaměstnanci školy, kteří poradí a případně doprovodí žáky do tříd.

Program prvního dne: seznámení s třídní paní učitelkou/panem učitelem, informace pro zákonné zástupce žáků, kontrola seznamů a potřebných údajů.

Vyučování ve třídách bude ukončeno v  8:45 hodin - po první vyučovací hodině.

Ve čvrtek 2. září si žáci vezmou přezůvky a aktovky s sebou. Bližší informace předají všem žákům jejich třídní učitelé.

            Vyučování na II. stupni (budova Komenského), bude zahájeno v 7:45 hodin. Škola bude    otevřena od 7:25 hodin. Žáci se první den školy nemusejí přezouvat. První den žáci nebudou potřebovat žádné pomůcky. Vyučování bude ukončeno v 8:30 hodin.

Ve třídách nemusí žáci používat ochranu dýchacích cest (respiratory, roušky), ty jsou nutné jen ve společných prostorách školy. O povinném způsobu a formě testování budou žáci (zákonní zástupci) podrobně seznámeni první školní den.

 

Obědy pro žáky si rodiče zařizují osobně u paní ředitelky Zařízení školního stravování Chropyně, v ulici Ječmínkova 270.