Úvod / Vše k zápisu 2022 / Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Zde jsou umístěny formuláře k zápisu ( v případě, že nebudete moci využít elektronickou formu zápisu).

Stáhněte si prosím žádost o přijetí. Doplněnou žádost doručte škole způsobem, který škola stanovila.

Stáhněte si prosím přihlášku do školní družiny pro školní rok 2022-2023. Doplněnou přihlášku doručte škole způsobem, který škola stanovila.

Stáhněte si prosím žádost o odklad povinné školní docházky. Doplněnou žádost doručte škole způsobem, který škola stanovila.