Úvod / Aktuality / Pro rodiče / Herbář

Herbář

Ve 2. pololetí v hodinách přírodopisu je učivo zaměřeno na rostliny. Žáci mají praktický úkol vyrobit herbář. Už od začátku jara, kdy začínají v přírodě růst první byliny, jako prvosenka jarní nebo blatouch bahenní, si žáci tyto rostliny sbírají, suší a posléze zakládají do složek herbáře. 

Úkol není snadný, protože si žáci mají v průběhu jara postupně nasbírat a vysušit  dvacet bylin a deset listů. Tyto byliny musí správně pojmenovat, napsat datum sběru a lokalitu výskytu.

V jedné vyučovací hodině přírodopisu jsme absolvovali vycházku, kde si žáci v okolí školy mohli nasbírat chybějící rostliny a listy stromů, které do herbáře použili.

I přes nesnadný úkol se s tím každý rok žáci poperou a práce některých žáků je obdivuhodná.