Úvod / Aktuality / Pro žáky

Pro žáky

Herbář

Ve 2. pololetí v hodinách přírodopisu je učivo zaměřeno na rostliny. Žáci mají praktický úkol…

Nerosty a horniny

V 9. ročníku je přírodopis zaměřen na neživou přírodu, hlavně nerosty a horniny. Po probrání učiva…