Úvod / Aktuality / Pro žáky / Návštěva Chropyňské strojírny

Návštěva Chropyňské strojírny

8. února 2023 jsme přišli na vrátnici výrobního areálu v Chropyni, kde si nás, žáky sedmého, ali i osmého ročníku, vyzvedli zaměstnanci Chropyňské strojírny a odvedli do výrobní haly.

Zde nám ukazovali několik druhů CNC (Computer Numerical Control) strojů. Jeden z nich řezal pod vodou kovový materiál (tvary) dle programu. Další vyráběl tvarové díly dle programu.

Další CNC stroje frézovaly obrobky dle programu, které dokáží pracovat i ve více osách (5).

Dále jsme viděli, jak se vyrábí vstřikovací formy. Tato práce je velmi náročná a přesná - velmi záleží na zručnosti každého mechanika, který tuto práci vykonává. Jen na nich záleží, jak bude forma fungovat a jaký bude výsledek jejich snažení.

Při návštěvě jsme viděli i sestavování rámů na montážní linky, které se sestavují k výrobě automobilů.

Nakonec jsme šli do elektro školícího střediska, kde nám pan vedoucí ukázal jak elektrické, tak i pneumatické obvody, které spolu souvisí při automobilové výrobě i v jiném odvětví.

Tato exkurze byla velice poučná pro výběr budoucího povolání. Těšíme se, že půjdeme ještě v dalším roce na prohlídku strojírenského závodu.

Za organizaci exkurze děkuji vedení Chropyňské strojírny a kariérové poradkyni paní Dolníčkové.

 

Lukáš Patermann, žák sedmého ročníku