Úvod / Aktuality / Nerosty a horniny

Nerosty a horniny

V 9. ročníku je přírodopis zaměřen na neživou přírodu, hlavně nerosty a horniny.
Po probrání učiva o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách si žáci v hodině přírodopisu zábavnou formou ověřili své znalosti praktickým určováním těchto hornin. Zpočátku se úkol zdál nelehký, ale nakonec ho žáci vyřešili úspěšně.