Úvod / Aktuality / Originální rozlučka se školní docházkou

Originální rozlučka se školní docházkou

Žáci 9.b měli možnost strávit noc ve škole. V pátek 23.6.2023 jsme se potkali v 19 hod, abychom následně ze třídy 9.b udělali dočasné nocležiště za pomoci karimatek a spacáků.

Největší překvapení čekalo na žáky po setmění, kdy pro ně byla za pomoci členů Kamínku a bývalých žáků připravena stezka odvahy, jež vedla z vetší části sklepními prostory.

Děkuji vedení školy za možnost tento originální a nezapomenutelný zážitek pro žáky zorganizovat. Velké poděkování patří i panu školníkovi, který prostory uvedl do bezpečného stavu, aby žáci po tmě, pouze za pomoci pár svíček a fosforeskujících tyčinek školní sklepení prozkoumali.                            

                                                                                    Třídní učitelka 9. B Kateřina Majtánová