Úvod / Nejnovější fotogalerie / Hurá za mamuty! /4.b/

Hurá za mamuty! /4.b/

Ve vlastivědě probíráme nejstarší dějiny lidstva, pravěk, a proto jsme se s dětmi vypravili do Muzea Komenského v Přerově. Výukový program Hurá za mamuty! totiž umožní dětem prožít pravěk na vlastní kůži. Nejprve jsme se ponořili do tmy a sestoupili jsme jako lovci mamutů do jeskyně. V jeskyni jsme objevili pravěká pohřebiště, mamutí kosti a pradávnou keramiku. Za zvuku bezových dřívek jsme se kolébali do rytmu pravěké hudby. Ovšem největším zážitkem bylo osahání pravé mamutí stoličky. Z archeologických nálezů jsme se dozvěděli, jak tito pravěcí lidé žili, jak se oblékali, co jedli a jaké používali nástroje. Nakonec tohoto programu jsme si mohli vyzkoušet práci skutečného archeologa.

V rámci další komentované prohlídky jsme poté s dětmi usedli do lavic školních tříd z různých období a prohlédli si sbírky hmyzu, nerostů a minerálů. Na závěr ti nejodvážnější vystoupali do zámecké věže s výhledem na Přerov a okolí.

třída 4.B