Úvod / Nejnovější fotogalerie / T- Mobile běh a sportovní den na základce

T- Mobile běh a sportovní den na základce

Ve středu 21. 6. 2023 se na stadionu v Chropyni setkali všichni žáci 1. st s vybranými žáky ze stupně druhého. Z každé třídy naší školy se účastnili 2 hoši a 2 dívky T-Mobile běhu, který v tento den absolvovalo přes 200 škol po celé ČR. S ohledem na věkový rozptyl se běželo ve 4 kategoriích – 200 m (žáci 1.-3. tříd), 400 m (4.-5. třídy), 600 m (6.-7. třídy) a 800 m (8.-9. třídy). Mez nejmladšími žáky byl nejrychlejší Ladislav Sedlařík, následovaný Janem Karáskem a Oliverem Navrátilem, v nejmladších žákyních doběhla nejrychleji Veronika Menšíková, následovaná těsně Mariannou Štětinovou a Annou Marií Milerovou. Na 400 m byl nejrychlejší Tomáš Prause, 2. doběhl Matyáš Adámek a třetí Filip Bartík. Holky na 400 m suverénně předběhla Veronika Vrábelová, druhá Barbora Růčková a třetí Kateřina Kuchaříková. V běhu na 600 m jsme viděli krásný finiš u kluků, první doběhl Martin Loch, ale druhé místo se skvělým nasazením vybojoval Matyáš Obdržálek, třetí doběhl Tomáš Michálek. Mezi žákyněmi byla nejrychlejší Martina Šrámková, druhá Elena Fabišíková a za ní Tereza Štolfová. Nejdelší trať 800 m už byla na startu méně početná, přesto mezi kluky vyhrál suverénně David Koutný, následovaný Patrikem Halásem, třetí byl Filip Hynšt. Z holek byla první Leontýna Švecová, druhá Laura Langová. Všem zúčastněným patří velké díky za jejich sportovní výkony.

Po odběhnutí závodu čekal na žáky 1. stupně na stadionu program v podobě sportovních stanovišť, kde byly jednotlivé disciplíny v roli žáků devátých tříd. Třídní učitelé doprovázeli své žáky po jednotlivých stanovištích, kde si mohli změřit výkon ve skoku dalekém, skoku z místa, hodu raketkou či kriketovým míčkem, proběhli překážky, slalom pozpátku, zaskákali si na švihadlech, házeli tenisovými míčky, měkkým míčem na cíl a mnoho dalšího. Věřím, že si sportovní den žáci užili, a určitě si zpříjemnili posledních pár dní před prázdninami. Za odměnu na každého čekaly drobné sladkosti.

Chci moc poděkovat žákům devítek, že věnovali jedno školní dopoledne pro zábavu svých mladších spolužáků. Věřte, že v horku, které dnes na stadionu bylo, nebylo vůbec snadné podat jakýkoliv sportovní výkon, mladším dětem dokola vysvětlovat, co mají dělat, není pro žáky úplně běžné jako pro nás učitele. Přesto se s tímto úkolem poprali skvěle. Poděkování patří i všem rodičům, kteří se přišli na své děti na stadion podívat. Velké díky patří mým kolegům z prvního stupně, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu celé akce. Věřte, že je to nezapomenutelný pohled, vidět na stadionu sportovat najednou přes 250 žáků, pozorovat, jak vše skvěle probíhá díky všem výše zmíněným. Budu doufat, že příští rok se mi opět povede tento sportovní den zorganizovat.

Kateřina Majtánová