Úvod / Vše k zápisu 2024 / Úvodní informace

Úvodní informace

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Vážení zákonní zástupci,
dovolte nám, abychom vám podali základní informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Chropyně pro školní rok 2024/2025. 

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

V době od 1.4. do 16.4. 2023 provede zákonný zástupce elektronický zápis v systému Školaonline.

Jak na to?

1.Zákonný zástupce na internetovém odkazu uvedeném na webových stránkách školy provede elektronický zápis v systému Školaonline.

2. Systém Školyonline na základě zadaných údajů vygeneruje samotnou žádost, která je zákonnému zástupci potvrzena na jím uvedenou emailovou adresu. Součástí emailu je dokument se žádostí o přijetí ke vzdělávání, dokument se žádostí o odklad (žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to do konce června) a dokument se žádostí o přijetí do školní družiny u žáků, kteří budou ve školním roce 2024/2025 navštěvovat první ročník.  Dále email obsahuje informace o možném způsobu doručení a povinných přílohách k žádostem.

3. Zákonný zástupce vyplní příslušný dokument (lze vytisknout a dopsat údaje ručně, nebo doplnit na počítači a posléze vytisknout). Následně, dle instrukcí v emailu, doručí do školy. Zákonný zástupce tedy vyplní dokument se žádostí o přijetí ke vzdělávání (případně spolu se žádostí o přijetí do školní družiny), nebo vyplní dokument se žádostí o odklad povinné školní docházky.

Pozn. V dokumentu žádosti o přijetí ke vzdělávání je třeba nezapomenout vyplnit kolonku „Navštěvovaná MŠ“.


V případě nemožnosti provést tyto kroky interaktivním způsobem, je možno si dokument se žádostí o přijetí, dokument se žádostí o odklad a dokument se žádostí o přijetí do školní družiny stáhnout přímo z webových stránek školy. Poté má zákonný zástupce v době od 1.4. do 16.4.2024 tyto možnosti doručení:

- datovou schránkou

- emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu ZŠ Chropyně, Komenského 335,

  768 11 Chropyně

- vložením do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335, Chropyně


Neformální část zápisu bude organizována za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
ve středu 17.4. od 13.00 do 16.30 hod. 
v budově J. Fučíka 675

Dokumenty, které je třeba přinést:

Občanský průkaz zákonného zástupce

Rodný list dítěte

Už se na Vás moc těšíme!