Úvod / Školní družina / Zápis do ŠD / Zápis žáků do ŠD

Zápis žáků do ŠD

 

 

 

                        pro všechny žáky budoucích 2., 3., 4. a 5. tříd

(i ti, kteří ŠD navštěvují - přihlášení do ŠD je jen na jeden školní rok)

se uskuteční

 22. a 23. 5. 2023 (7.00 – 16.00hod)

 Vyplněnou přihlášku (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září) odevzdejte vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději

do středy 24. 5. 2023

 K přihlášce dostanete přidělené registrační číslo. Výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy a na dveřích ŠD pod přiděleným registračním číslem Vašeho dítěte.

 Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na stránkách školy(družina - dokumenty).