Úvod / Školní družina / Zápis do ŠD / Zápis do ŠD

Zápis do ŠD

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému zájmu dětí o ŠD, jsme usilovně řešili, jak Vám všem rodičům vyhovět. Vše se nakonec podařilo. Bylo povoleno navýšení kapacity školní družiny  o další oddělení. 

Rodiče, kteří budou mít zájem o umístění dítěte do ŠD, mohou začátkem školního roku odevzdat přihlášku nebo poslat emailem vedoucí vychovatelce pí. Šrámkové.