Úvod / Poradenství / Kariérové poradenství / Kontakt a důležité webové stránky

Kontakt a důležité webové stránky

Kariérová poradkyně: Mgr. Jiřina Dolníčková

·        Kontakt:

e-mail: dolnji@zschropyne.cz
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: v konzultačních hodinách nebo dle telefonické domluvy

·        informační a poradenská činnost při volbě povolání

·        poradenská činnost pro žáky s předčasným odchodem ze ZŠ

·        návštěva žáků zaměřená k volbě povolání na úřadu práce v Kroměříži

Důležité webové stránky:

www.atlasskolstvi.cz
www.msmt.cz
www. zkola.cz
www.edulk.cz
www.istp.cz
www.gwo.cz
www.infoabsolvent.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž: 575 570 564

 Mobil: 703 401 833, 605 707 770