Úvod / Poradenství / Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky. Vyplněnou přihlášku žák dostává od…

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se na střední škole, žák jej odevzdá ode dne…