Úvod / Poradenství / Kariérové poradenství / Volba střední školy

Volba střední školy

Po úspěšném dokončení povinné školní docházky rodiče se svými dětmi řeší otázku, jakou zvolit střední školu. Pokud mladí lidé vědí, co by chtěli jednou dělat, není problém nasměrovat je na příslušnou školu či učební obor. Mnozí žáci však často nemají žádnou představu o svém budoucím povolání. V takovém případě je dobré ve spolupráci se školou, výchovným poradcem, třídním učitelem či úřadem práce pečlivě zhodnotit možnosti žáka, jeho ambice a na základě toho mu dobře poradit.

Na naší základní škole absolvují žáci v devátém ročníku přednášku, test k volbě povolání a osobní pohovor na Úřadu práce v Kroměříži. Informace o možnostech studia na středních školách Zlínského kraje nabízí brožura – Přehled oborů středních škol v Zlínském kraji. Tuto brožuru obdrží všichni vycházející žáci.