Přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky.

Vyplněnou přihlášku žák dostává od kariérové poradkyně během měsíce října (umělecké školy) či února (ostatní školy).

Ředitel základní školy potvrdí klasifikaci posledních dvou ročníků. Pokud střední škola požaduje zdravotní potvrzení, vydá jej ošetřující lékař.

Žák nebo jeho zákonný zástupce pak odešle přihlášku na příslušnou střední školu do 30.11. (školy s talentovou zkouškou) nebo do 1.3.do ostatních oborů vzdělávání.

Pro další kola přijímacího řízení (pokud je ředitel vyhlásí) může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.