Úvod / Poradenství / Kariérové poradenství / Termíny, výsledky přijímacího řízení, rozhodnutí, odvolání

Termíny, výsledky přijímacího řízení, rozhodnutí, odvolání

MŠMT stanoví termín jednotné přijímací zkoušky. Kritéria pro přijetí určuje ředitel střední školy.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.

Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě nebo na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu přijatých žáků se rozumí oznámení výsledků. Tyto se již nezasílají poštou.

Výsledky budou zveřejněny po dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možno se odvolat do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o nepřijetí.