Úvod / Poradenství / Kariérové poradenství / Zápisový lístek

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se na střední škole, žák jej odevzdá ode dne oznámení o přijetí na školu do 10 dnů řediteli školy, na které se rozhodl studovat.

Zápisový lístek vydává ředitel základní školy po přijímacích zkouškách.

Zápisový lístek se vydává pouze jeden. V případě ztráty zápisového lístku se vydává náhradní zápisový lístek.

Zápisový lístek se může uplatnit pouze jednou, výjimkou je případ, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.