Úvod / Školní družina / Aktuálně / ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

pro všechny žáky budoucích 2., 3., 4. a 5. tříd

(i ti, kteří ŠD navštěvují - přihlášení do ŠD je jen na jeden školní rok)

se uskuteční 

13. a 14. 5. 2024 (7.00 – 16.00hod) 

Vyplněnou přihlášku (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září) odevzdejte vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději 

do středy 15. 5. 2023 

K přihlášce dostanete přidělené registrační číslo. Výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy a na dveřích ŠD pod přiděleným registračním číslem Vašeho dítěte. 

Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na stránkách školy.